پایگاه بسیج شهید جوانتاش در راستای عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر راه اندازی افطاری های ساده در سطح خیابان و به صورت عمومی، اقدام به برپایی ایستگاه صلواتی افطاری ساده مقابل مسجد سادات اخوی نمود. در این ایستگاه، حلیم و ساندویچ های ساده نون و پنیر و سبزی به روزه داران گرامی محله خیابان ایران تقدیم شد.
 
 

ثبت دیدگاه

  • مارا از نظرات سازنده خود بی بهره نسازید. منتظر نظرات شما هستیم