برچسب » گروه جهادی

گزارش برخی از فعالیت های گروه جهادی مسجد سادات اخوی
6 ماه قبل

گزارش برخی از فعالیت های گروه جهادی مسجد سادات اخوی

گوشه ای از فعالیت گروه جهادی شهید جوانتاش پخش بسته های ارزاق به صورت ماهانه بین نیازمندان تحت پوشش این گروه جهادی میباشد که ماه گذشته ۴۰ عدد بسته ارزاق شامل برنج روغن و ماکارانی بین نیازمندان تحت پوشش توزیع شد  

پوستر جمع آوری کمک های نقدی و اقلام گروه جهادی
6 ماه قبل

پوستر جمع آوری کمک های نقدی و اقلام گروه جهادی

پوستر جمع آوری کمک مالی و اقلام برای نیازمندان منطقه توسط گروه جهادی شهید جوانتاش