برچسب » هیئت هفتگی

مجلس روضه هفتگی جمعه ۲۵ آذر ماه
1 ماه قبل
هیئت هفتگی ابناء الزهرا(س)

مجلس روضه هفتگی جمعه ۲۵ آذر ماه

مجلس روضه هفتگی جمعه ۲۵ آذر ماه 1401

مجلس روضه هفتگی  جمعه ۴ آذر ماه
2 ماه قبل
هیئت هفتگی ابناء الزهرا(س)

مجلس روضه هفتگی جمعه ۴ آذر ماه

مجلس روضه هفتگی 🗓 جمعه ۴ آذر ماه

مجلس روضه هفتگی جمعه ۲۷ آبان ماه
2 ماه قبل
هیئت هفتگی ابناء الزهرا(س)

مجلس روضه هفتگی جمعه ۲۷ آبان ماه

مجلس روضه هفتگی 🗓 جمعه ۲۷ آبان ماه

شهادت حضرت فاطمه (س) به روایت ۴۵ روز
2 ماه قبل
هیئت ابناء الزهرا

شهادت حضرت فاطمه (س) به روایت ۴۵ روز

شهادت حضرت فاطمه (س) به روایت ۴۵ روز 🗓 جمعه ۲۰ آبان ماه

شب وفات حضرت معصومه (س) 1401
2 ماه قبل
هیئت ابناء الزهرا (س)

شب وفات حضرت معصومه (س) 1401

شب وفات حضرت معصومه (س) 🗓 جمعه ۱۳ آبان ماه

مجلس روضه هفتگی جمعه ۶ آبان ماه
3 ماه قبل
هیئت هفتگی ابناء الزهرا(س)

مجلس روضه هفتگی جمعه ۶ آبان ماه

مجلس روضه هفتگی 🗓 جمعه ۶ آبان ماه

مجلس روضه هفتگی جمعه ۲۹ مهر ماه
3 ماه قبل
هیئت هفتگی ابناء الزهرا(س)

مجلس روضه هفتگی جمعه ۲۹ مهر ماه

مجلس روضه هفتگی 🗓 جمعه ۲۹ مهر ماه

مجلس روضه هفتگی جمعه ۸ مهر ماه
4 ماه قبل
هیئت هفتگی ابناء الزهرا(س)

مجلس روضه هفتگی جمعه ۸ مهر ماه

مجلس روضه هفتگی 🗓️ جمعه ۸ مهر ماه