برچسب » مسجد

جدول کلاس ها و برنامه های حلقه ها در فصل تابستان ۱۴۰۲
9 ماه قبل

جدول کلاس ها و برنامه های حلقه ها در فصل تابستان ۱۴۰۲

با شروع کلاس های تابستانی برنامه حلقه های نوجوانان افزایش و با توجه به تعداد زیاد نوجوانان برنامه های تفکیکی و ساعات دقیق حضور نوجوانان در جدول برنامه های زیر مشخص شده است.

ثبتنام اردوی مشهد نوجوانان در تابستان ۱۴۰۲
11 ماه قبل
بسیج نوجوانان

ثبتنام اردوی مشهد نوجوانان در تابستان ۱۴۰۲

ثبتنام اردوی مشهد نوجوانان در تابستان 1402 برای ثبت نام کلیک کنید