برچسب » جوانتاش

پوستر جمع آوری کمک های نقدی و اقلام گروه جهادی
1 سال قبل

پوستر جمع آوری کمک های نقدی و اقلام گروه جهادی

پوستر جمع آوری کمک مالی و اقلام برای نیازمندان منطقه توسط گروه جهادی شهید جوانتاش