برچسب » بسیج مسجد سادات اخوی

گزارش تصویری کلاس های مهارتی تابستان ۱۴۰۱
1 سال قبل
بسیج نوجوانان

گزارش تصویری کلاس های مهارتی تابستان ۱۴۰۱

#گزارش_تصویری #مهارتی #آتش_نشانی #لوله_کشی مکانیک دوچرخه مهارت های پزشکی احیا قلبی و تنفسی #بسیج_نوجوانان_مسجد_سادات_اخوی

گزارش تصویری اردوی قم  مرداد ۱۴۰۱
1 سال قبل
اردو

گزارش تصویری اردوی قم مرداد ۱۴۰۱

#کلاسهای_تابستانی۱۴۰۱ #گزارش_تصویری #اردو_قم اردو زیارتی تفریحی قم جمکران 27 و 28 مرداد #بسیج_نوجوانان_مسجد_سادات_اخوی

عصر عاشورا محرم الحرام ۱۴۰۱
1 سال قبل
هیئت ابناء الزهرا

عصر عاشورا محرم الحرام ۱۴۰۱

عصر عاشورا محرم الحرام 1401هیئت ابناء الزهرا(س)

ظهر عاشورا محرم الحرام ۱۴۰۱
1 سال قبل
هیئت ابناء الزهرا

ظهر عاشورا محرم الحرام ۱۴۰۱

ظهر عاشورا محرم الحرام 1401هیئت ابناء الزهرا(س)

ظهر تاسوعا محرم الحرام ۱۴۰۱
1 سال قبل
هیئت ابناء الزهرا

ظهر تاسوعا محرم الحرام ۱۴۰۱

ظهر تاسوعا محرم الحرام 1401هیئت ابناء الزهرا(س)

شب تاسوعا محرم الحرام ۱۴۰۱
1 سال قبل
هیئت ابناء الزهرا

شب تاسوعا محرم الحرام ۱۴۰۱

شب تاسوعا محرم الحرام ۱۴۴۴هیئت ابناء الزهرا(س)

شب هشتم محرم الحرام ۱۴۰۱
1 سال قبل
هیئت ابناء الزهرا

شب هشتم محرم الحرام ۱۴۰۱

شب هشتم محرم الحرام 1401هیئت ابناء الزهرا(س)

شب هفتم محرم الحرام ۱۴۰۱
1 سال قبل
هیئت ابناء الزهرا

شب هفتم محرم الحرام ۱۴۰۱

شب هفتم محرم الحرام 1401هیئت ابناء الزهرا(س)

شب ششم محرم الحرام ۱۴۰۱
1 سال قبل
هیئت ابناء الزهرا

شب ششم محرم الحرام ۱۴۰۱

شب ششم محرم الحرام 1401هیئت ابناء الزهرا(س)

شب پنجم محرم الحرام ۱۴۰۱
1 سال قبل
هیئت ابناء الزهرا

شب پنجم محرم الحرام ۱۴۰۱

شب پنجم محرم الحرام 1401هیئت ابناء الزهرا(س)