برچسب » اردوی شمال

ثبتنام اردوی شمال تابستان ۱۴۰۳ شهر بهشهر ویژه نوجوانان پسر آغاز شد
3 هفته قبل
بسیج نوجوانان

ثبتنام اردوی شمال تابستان ۱۴۰۳ شهر بهشهر ویژه نوجوانان پسر آغاز شد

اردوگاه شهید هاشمی نژاد بهشهر زمان فعال شدن ۳۱ خرداد تا ۱۰ تیر هزینه ۹۵۰ تومن ظرفیت ۴۰ نفر وسیله رفت قطار زمان اردو ۱۲ تیر الی ۱۵ تیر حلقات جوانان تا سادات هفت