برچسب » احکام نوجوانان

بیان احکام توسط نوجوانان بسیجی مسجد سادات اخوی بهار ۱۴۰۲
12 ماه قبل

بیان احکام توسط نوجوانان بسیجی مسجد سادات اخوی بهار ۱۴۰۲

در راستای انجام برنامه های فرهنگی – عقیدتی بر روی نوجوانان بسیجی مسجد سادات اخوی در ماه مبارک رمضان، برنامه ضبط و بیان احکام توسط نوجوانان و طراحی فیلم آن توسط آنان برگزار شد. در زیر یک نمونه از این فیلم را مشاهده می کنید.