برچسب » احکام نوجوانان

بیان احکام توسط نوجوانان بسیجی مسجد سادات اخوی بهار 1402
7 ماه قبل

بیان احکام توسط نوجوانان بسیجی مسجد سادات اخوی بهار 1402

در راستای انجام برنامه های فرهنگی – عقیدتی بر روی نوجوانان بسیجی مسجد سادات اخوی در ماه مبارک رمضان، برنامه ضبط و بیان احکام توسط نوجوانان و طراحی فیلم آن توسط آنان برگزار شد. در زیر یک نمونه از این فیلم را مشاهده می کنید.