ثبتنام اعتکاف سال ۱۴۰۲ ویژه برادران در مسجد سادات اخوی

۵۰۰,۰۰۰ تومان

با عرض شرمندگی، ظرفیت ثبتنام معتکفین به پایان رسیده است.

توضیحات

ثبتنام حضوری و اینترنتی مراسم پرفیض اعتکاف سال ۱۴۰۲ مسجد سادات اخوی آغاز شد. این مراسم با توجه به محدودیت های موجود در مسجد ویژه برادران می باشد.ثبتنام اعضای بسیج مسجد شامل تخفیف می باشد.