آموزش خوشنویسی با خودکار دختران

۲۲۰,۰۰۰ تومان

توضیحات

«کلاس آموزش خوشنویسی با خودکار ویژه ی دختران ۹ سال به بالا»

شروع کلاس ها: از ابتدای تیر ماه
تعداد جلسات: ۸ جلسه
هزینه: ۲۲۰ هزار تومان

روزهای شنبه ساعت ۱۰- ۱۲

ظرفیت ثبتنام تکمیل شد