ثبتنام اعتکاف 1401 مسجد سادات اخوی

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد

اعتکاف فقط برای برادران
تاریخ تولد*
جهت دریافت کد تخفیف با شماره 09367107122 تماس بگیرید.ثبتنام برای عموم آزاد است اما برای دانشجویان و طلاب تخفیف ویژه وجود دارد.